Novi Pazar iz potpuno novog ugla!

Image

Galerija fotografija

Image
Stara čaršija - Novi Pazar
Image
Tvrđava Ras (latin. Arsa)
Image
Sebilj - Novi Pazar
Image
Stara Novopazarska banja
Image
Hamam Isa bega Ishakovića
Image
Manastir Sopoćani
Image
Muzej Ras - Novi Pazar
Image
Lejlek džamija
Image
Kuća Čavića
Image
Amir agin han
Image
Arap džamija
Image
Tvrđava i Kula motrilja - Novi Pazar

Video materijal

Novi Pazar
Panorama iz vazuha
Novi Pazar
Beseda
Novi Pazar
Promo
Novi Pazar
Hronologija

Preuzmite

Mapa grada

Preuzmite mapu grada sa svim obeleženim znamenitostima i ustanovama.

Popis stanovništva 2011.

Preuzmite popisne rezultate, knjige popisa i specijalne publikacije Popisa u Srbiji 2011. godine.

Android aplikacija

Preuzmite android aplikaciju "Vodič kroz Novi Pazar".
| u fazi izrade |

Brošura 2016.

Preuzmite našu brošuru "Novi Pazar na dlanu".
| u fazi izrade |

360°

Novi Pazar 360° (u izradi)
| u izradi |