Vesti - Dogadjaji

Izložba „Kameni spavači” Hajrudina Dazdarevića

4. Mar 2018.

Dazdarević je stvaralačku inspiraciju i motivaciju crpeo kako iz prošlosti, tako i iz sadašnjosti, iz kulturne baštine i stvaralaštva bošnjačkih umetnika (Mak Dizdar, Ćamil Sijarić, Dževad Hozo, Safet Zec, Halil Tikveša, Emir Dragulj…).

Izložba „Kameni spavači” Hajrudina Dazdarevića - Novi Pazar

“Pri svom traganju, na svom likovnom putu vezujem se za nišane, zatim stećke koji izražavaju prepoznatljivu viziju života i smrti, oslanjajući se na gnostičke senzibilitete o životu kao prelazu između “groba i zvezda”, a onda i munara kao simbola uzvišenosti, stamenitosti, postojanosti, stremljenja ka duhovnom. Svi ti monumenti, pretopljeni u “kamene grafike” doživljavaju transformaciju od monumenta do simbola višestrukog značenja, sa izraženom unutrašnjom ekspresijom.”

Izložba skulptura, grafika i crteža “Kameni spavači” Hajrudina Dazdarevića otvorena je u petak, 2. marta 2018. godine, u Galeriji MMC. Autor se predstavio skulpturama u drvetu, kao i grafikama i crtežima koje su deo njegovog master rada.

 

Izvor: 
Piše: 
Fotografija: D. Mirčić