GALERIJA   |   Stara čaršija - Novi Pazar

Stara čaršija - Novi Pazar

10. Nov 2017.

Prostorna kulturno-istorijska celina u Novom Pazaru obuhvata deo grada na desnoj obali reke Raške. U nju je uključeno nekoliko objekata iz perioda od XV do XIX veka, nastalih po dolasku Turaka, kada se duž starog Carigradskog druma počelo da izgrađuje naselje, do tada koncentrisano na suprotnoj strani rečnog korita.

Autori fotografija: Nepoznati autori