GALERIJA   |   Tvrđava Ras (latin. Arsa)

Tvrđava Ras (latin. Arsa)

9. Nov 2017.

Utvrđenje staro više od 15 vekova smešteno je na vrhu planinskog grebena i ima oblik nepravilnog četvorougla, dužine 180 m, a širine od 20 do 60 m.

Autori fotografija: Bojan Milović