GALERIJA   |   Lejlek džamija

Lejlek džamija

9. Nov 2017.

Najstarija džamija u Sandžaku i džamija u kojoj je molitvu obavio Sultan Fatih 1463. godine.

Autori fotografija: Adalet Šemsović, Ešref Džanefendić...