GALERIJA   |   Kuća Čavića

Kuća Čavića

9. Nov 2017.

Upravna zgrada „UNIPROMA“ u Novom Pazaru je sagrađena kao Čavića kuća 1911. godine i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture.

Autori fotografija: Ešref Džanefendić, Emir Mehović, Adalet Šemsović