GALERIJA   |   Amir agin han

Amir agin han

6. Nov 2017.

Amir-agin han je nepokretno kulturno dobro od velikog značaja. Predstavlja reprezentativni primer dobro očuvanog hana. Nalazi se u centru Novog Pazara. Predstavlja jedinstven spomenički kompleks...

Autori fotografija: