GALERIJA   |   Tvrđava i Kula motrilja - Novi Pazar

Tvrđava i Kula motrilja - Novi Pazar

8. Nov 2017.

Srednjovekovno tursko utvrđenje koje se nalazi u samom centru grada, na desnoj obali reke Raške i unutar Gradskog parka.

Autori fotografija: Ešref Džanefendić, Adalet šemsović