Vesti - Dogadjaji

Doc. dr Dejan Mirčić na SCENI

11. May 2017.

SCENA je projekat čiji je cilj motivisati mlade na konstruktivnije i odgovornije delovanje prema sebi i svojoj okolini kroz preuzimanje vlastite inicijative za samounapređenje, razvoj kritičke svesti, kreiranja pozitivnih uzora i negovanja vrednosti predanog učenja i rada kao jedinim ispravnim putem ka vlastitom progresu.

Doc. dr Dejan Mirčić na SCENI - Novi Pazar

Cilj je realizacija mesečnih konferencija u Novom Pazaru sa predavačima – stručnjacima praktičarima iz različitih oblasti ljudskog delovanja, a koji nastoje da inspirišu i motivišu mlade ljude, kao i širu publiku. Svojim autoritetom predavači postaju kvalitetan uzor mladim ljudima a svojim radom daju primer kako je u našem društvu uspeh moguć ali samo predanim trudom i radom.

Govornici imaju zadatak da u 20-o minutnom izlaganju publici približe spoznaje do kojih su u svom radu došli a koje su od značajne pomoći ljudima da bolje funkcionišu u svakodnevnom životu. Teme iz oblasti obrazovanja, književnosti i umetnosti, sporta, dizajna, biznisa, historije, ljudskih prava su samo neke od tema koje ćemo ponuditi našoj publici.

GOST?
Doc. dr Dejan Mirčić - docent na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Jedan od omiljenih nastavnika na ovoj visokoobrazovnoj ustanovi. Studenti kažu da je zanimljiv, inspirativan i deluje motivišuće na njih. Rođeni Beograđanin, koji voli Novi Pazar i njegove građane i aktivno deluje u razvoju grada, pa ga mnogi već smatraju pravim Novopazarcem.

GDE?
Foaje zgrade Fener - ulaz Banka Intessa - prvi sprat

KADA?
petak, 12. maj u 18:00h

Izvor: novipazarguide.com
Piše: 
Fotografija: Centar društvenih inovacija